Nybyggnad verksamhet

Om du önskar uppföra en byggnad för verksamhet, exempelvis industri, kontor eller skola, så krävs det bygglov.