Tidsbegränsat bygglov

Åtgärder som är tänkta att fylla ett tidsbegränsat behov kan kräva tidsbegränsat bygglov. Bygglov behövs alltid.