Containrar

Materialgårdar och upplag, exempelvis återvinningsstationer och containrar som ställs upp kräver ofta bygglov. Bygglov kan behövas.