Ändrad användning

Om du vill använda en byggnad till något annat, helt eller delvis, kan du behöva bygglov.