Förråd

Förråd är en komplementbyggnad som kan kräva bygglov. Bygglov kan behövas.