Ring oss - verksamheter A till Ö

Akut hjälp

Ring alltid 112 om du befinner dig i en akut nödsituation.

Vid situationer som inte är akut men du behöver komma i kontakt med polis ring 114 14  

ATV-våld i nära relation

Telefon: 08-768 11 12

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Barnens hjälptelefon, BRIS

Telefon: 116 11

Bygglov

Telefon: 08-555 590 00

Bibliotek

Telefon: 08-555 590 00

Boenden för barn och unga

Telefon: 08-555 590 00

Bergvärmepump, ansökan

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Ekonomiskt bistånd

Telefon: 08-555 590 00

Eldning

Telefon: 08-555 590 00

Exploatering

Telefon: 08-555 590 00

Energirådgivning

Täby har ingen egen energirådgivning, men du kan läsa mer på SRMH:s webbplats.


Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Familjecentrum

Telefon: 08-555 589 51

Familjerådgivning

Telefon: 08-555 590 00

Fastighetsavdelningen, felanmälan

Felanmälan via webben, Telefon: 08-555 598 98

Felanmälan

Anmäl via webben eller via telefon: 08-555 590 00

Fritidsverksamhet

Telefon: 08-555 590 00

Funktionsndsättning

Telefon: 08-555 590 00

Förskola

Telefon: 08-555 590 00

Förskoleklass

Telefon: 08-555 590 00

Försörjningsstöd

Telefon: 08-555 590 00

God man

Telefon: 08-555 590 00

Grundskola

Telefon: 08-555 590 00

Gymnasieskola

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Idrottsplatser

Telefon: 08-555 590 00

Isbanor

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Kartor, beställa

Telefon: 08-555 590 00

Täby Danderyd kvinnojour

Telefon: 08-768 32 10

Kulturbidrag

Telefon: 08-555 590 00

Komvux, Kunskapscentrum Nordost

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Lantmäteri

Telefon: 08-555 590 00

Livsmedelskontroll

Telefon: 08-555 590 00

Lokalbokning

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Mini-Maria

Täby kommun, Telefon: 08-555 593 84

Landstinget sjuksköterska, Telefon: 08-123 474 65

Landstinget sjuksköterska, Telefon: 08-123 474 22

Markförsäljning

Telefon: 08-555 590 00

Näringslivsfrågor

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Orosanmälan, barn

Telefon: 08-555 593 34. Brådskande ärenden utanför telefontid: 08-555 598 62.

Personligt ombud

Telefon: 08-555 597 89

Psykisk ohälsa

Vuxen, akutenheten på Danderyds sjukhus Telefon: 08-123 558 58

Under 18 år, BUP i Täby dagtid, Telefon: 08-514 523 00

Under 18 år, BUP på Södersjukhuset, efter kl 16, Telefon: 08-616 69 00

Parkering

Telefon: 08-555 590 00

Politiska beslut

Telefon: 08-555 590 00

Punkten

Telefon: 08-555 591 62 

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Renhålling

Sophämtning Ragn-Sells kundtjänst, Telefon: 010-723 10 00

Resursteamet

Telefon: 08-555 598 50

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Serveringstillstånd

Telefon: 08-555 590 00

Simskola

Telefon: 08-555 590 00

Sjukrådgivning

Telefon: 1177

Socialtjänsten

Telefon: 08-555 590 00

Socialjouren nordost

Telefon: 08-410 200 40

Socialmedicinska teamet

Telefon: 08-555 590 00

Sophämtning

Ragn-Sells kundtjänst, Telefon: 08-795 47 40

Stödcentrum för Unga brottsutsatta

Telefon: 08-555 572 38

Telefon: 08-555 572 40

SMS: 0766-43 72 38
SMS: 0766-43 72 40

Studievägledning

Telefon: 08-555 590 00

Svenska för invandrare (SFI)

Telefon: 08-555 590 00

 

Torgplats

Telefon: 08-555 590 00

Trafiksäkerhet

Telefon: 08-555 590 00

Trygghetsarbete

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

 

Ungdomsmottagningen

Telefon: 08-555 594 49

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Vatten och avlopp - störningar och felanmälan

Telefon: 08-555 590 32

Jourtid, dygnet runt och året om

Telefon: 08-768 03 12

Vårdcentraler

Se 1177 vårdguiden. 1177.se

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Återvinningsstationer

FTI:s kundtjänst, telefon: 0200-88 03 11

Återvinningscentral

Telefon: 08-505 804 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Äldreomsorg

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Överförmyndare

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Besök och adressuppgifter

Besöksadress
Esplanaden 3, Täby centrum

Öppettider reception
Måndag till fredag 08.00 till 16.30 (stängt röda dagar)

Fredagen 5 januari stänger receptionen i kommunhuset klockan 13.00

Öppettider entrén
Måndag till torsdag 08.00 till 19.00, fredag 08.00 till 16.30 (stängt röda dagar)

Fredagen 5 januari stänger entrén i kommunhuset klockan 13.00

Postadress
Täby kommun, 183 80 Täby

Fakturaadress 
Täby kommun
FE 501
838 81 Frösön
Ange beställare och kostnadsställe på fakturan.

Organisationsnummer

212000-0118

Täby kontaktcenter

Telefon
08-555 590 00

Öppettider via telefon
Måndag till fredag: 07.00 till 18.00 (stängt röda dagar)

Namn

Täby kommunhus