Ring oss - verksamheter A till Ö

Akut hjälp

Ring alltid 112 om du befinner dig i en akut nödsituation.

Vid situationer som inte är akut men du behöver komma i kontakt med polis ring 114 14  

ATV-våld i nära relation

Telefon: 08-768 11 12

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Barnens hjälptelefon, BRIS

Telefon: 116 11

Bygglov

Telefon: 08-555 590 00

Bibliotek

Telefon: 08-555 590 00

Boenden för barn och unga

Telefon: 08-555 590 00

Bergvärmepump, ansökan

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Ekonomiskt bistånd

Telefon: 08-555 590 00

Eldning

Telefon: 08-555 590 00

Exploatering

Telefon: 08-555 590 00

Energirådgivning

Täby har ingen egen energirådgivning, men du kan läsa mer på SRMH:s webbplats.


Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Familjecentrum

Telefon: 08-555 589 51

Familjerådgivning

Telefon: 08-555 590 00

Fastighetsavdelningen, felanmälan

Felanmälan via webben, Telefon: 08-555 598 98

Felanmälan

Anmäl via webben eller via telefon: 08-555 590 00

Fritidsverksamhet

Telefon: 08-555 590 00

Funktionsnedsättning

Telefon: 08-555 590 00

Fältsekreterarna i Täby - Fältarna

Telefon: 076-643 90 51, 076-643 95 29, 076-643 93 33

Förskola

Telefon: 08-555 590 00

Förskoleklass

Telefon: 08-555 590 00

Försörjningsstöd

Telefon: 08-555 590 00

God man

Telefon: 08-555 590 00

Grundskola

Telefon: 08-555 590 00

Gymnasieskola

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Idrottsplatser

Telefon: 08-555 590 00

Isbanor

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Kartor, beställa

Telefon: 08-555 590 00

Kvinnojouren Täby/Danderyd

Telefon: 08-768 32 10

Kulturbidrag

Telefon: 08-555 590 00

Komvux, Kunskapscentrum Nordost

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Lantmäteri

Telefon: 08-555 590 00

Livsmedelskontroll

Telefon: 08-555 590 00

Lokalbokning

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Mini-Maria

Täby kommun, Telefon: 08-555 593 84

Landstinget sjuksköterska, Telefon: 08-123 474 65

Landstinget sjuksköterska, Telefon: 08-123 474 22

Markförsäljning

Telefon: 08-555 590 00

Näringslivsfrågor

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Orosanmälan, barn

Telefon under dagtid: 08-555 593 34. Brådskande ärenden utanför telefontid: 08-555 598 62.

Personligt ombud

Telefon: 08-555 597 89

Psykisk ohälsa

Vuxen, akutenheten på Danderyds sjukhus Telefon: 08-123 558 58

Under 18 år, BUP i Täby dagtid, Telefon: 08-514 523 00

Under 18 år, BUP på Södersjukhuset, efter kl 16, Telefon: 08-616 69 00

Parkering

Telefon: 08-555 590 00

Politiska beslut

Telefon: 08-555 590 00

Punkten

Telefon: 08-555 591 62 

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Renhålling

Sophämtning Ragn-Sells kundtjänst, Telefon: 010-723 10 00

Resursteamet

Telefon: 08-555 598 50

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Torgplats

Telefon: 08-555 590 00

Trafiksäkerhet

Telefon: 08-555 590 00

Trygghetsarbete

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

 

Ungdomsmottagningen

Telefon: 08-555 594 49

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Vatten och avlopp - störningar och felanmälan

Telefon: 08-555 590 32

Jourtid, dygnet runt och året om

Telefon: 08-768 03 12

Vårdcentraler

Se 1177 vårdguiden. 1177.se

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Återvinningsstationer

FTI:s kundtjänst, telefon: 0200-88 03 11

Återvinningscentral

Telefon: 08-505 804 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Äldreomsorg

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Överförmyndare

Telefon: 08-555 590 00

 

Ansvar för verksamheten, se Täbys organisation

Besök och adressuppgifter

Besöksadress
Esplanaden 3, Täby centrum

Öppettider

Öppettider reception

Måndag till fredag 08.00 till 16.30 (stängt röda dagar)

Öppettider entrén

Måndag till torsdag 08.00 till 19.00, fredag 08.00 till 16.30 (stängt röda dagar)

Postadress
Täby kommun, 183 80 Täby

Fakturaadress 
Täby kommun
FE 501
838 81 Frösön
Ange beställare och kostnadsställe på fakturan.

Organisationsnummer

212000-0118

Täby kontaktcenter

Telefon
08-555 590 00

Öppettider via telefon
Måndag till fredag: 07.00 till 18.00 (stängt och begränsade öppettider i anslutning till helgdagar.)

Namn

Täby kommunhus