Byta fasadmaterial

Fasadändringar i form av åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, så som att byta fasadmaterial, kan vara bygglovspliktigt. Byte av fasadmaterial på flerbostadshus kräver alltid bygglov. Bygglov kan behövas.