Installation eller ändring av hissInstallation eller ändring av hiss

Om du vill installera en ny hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar. Anmälan behövs alltid.