Fönster på dörrar och hus, ändring

Om du vill ta bort eller sätta in nya dörrar eller fönster kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster och dörrar. Utvändig ändring på en- eller tvåbostadshus kan kräva bygglov. Utvändig ändring på flerbostadshus kräver bygglov. Bygglov kan behövas.