1. SYV har sommarjour 4-6 juli för dig som inte kommit in på något gymnasieval

  Den 1 juli kommer alla elever som gjort ett gymnasieval inför läsåret 22/23 kunna ta del av den slutgiltiga antagningen.

 2. Angående bryggor och strand längs Drakskeppsvägen

  Enligt den artikel som tidningen ETC publicerade 21 juni har ett antal fastighetsägare längs Drakskeppsvägen olovligen byggt bryggor och privatiserat marken. Med anledning av det vill Täby kommun förtydliga följande.

 3. Täby kommun tar emot 177 sommarjobbande ungdomar

  Denna vecka börjar ungdomar mellan 15–20 år att sommarjobba i Täby kommuns verksamheter. Ett värdefullt utbyte mellan kommunen och ungdomarna som får erfarenheter inför kommande arbetsliv.

 4. Upplev Täby med hjälp av friluftskartan

  Täby kommun är fullt av smultronställen, kända som mindre kända. Några av dessa finns beskrivna i en karta som Täby kommun har tagit fram för invånare och andra som besöker kommunen. En uppdaterad karta finns nu att hämta i kommunhuset och på huvudbiblioteket.

 5. Nominera till miljöpriset 2022

  Vet du någon som har gjort en viktig insats för miljön i Täby? Det kan vara en person, företag, skolklass eller förening som på ett utmärkande sätt arbetar för miljön, klimatet och en hållbar utveckling. Nominera din kandidat senast den 31 augusti.

Se fler nyheter
 1. Asfaltering av Centralvägen östergående

  Asfaltering av Centralvägen östergående mot Näsbyparks centrum.

  Störningsinformation
 2. Sprängningar på Bergtorpsvägen

  I projektet med att bygga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen utförs sprängningar. De pågår fram till första veckan i juli.

  Störningsinformation
 3. Vatten- och avloppsarbeten vid Rostocksvägen i Skarpäng

  Täby kommuns VA-enhet utför akut renovering av spillvattenledningar vid Rostocksvägen i Skarpäng med start vecka 23-2022.

  Störningsinformation
 4. Belysningsarbete på gång- och cykelvägen vid Jarlabankes väg

  Täby kommuns entreprenör Bogfelts ska förbättra belysningen längs gång- och cykelvägen samt på parkeringen.

  Störningsinformation
 5. Mindre arbeten på Täby torg

  Täby kommun utför mindre arbeten på Täby torg. Det gäller till exempel att göra provgropar och förbättra tillgängligheten.

  Störningsinformation
 6. Gång- och cykelvägen mellan Grindtorp och Nytorpsvägen renoveras

  Körbanan på gång- och cykelvägen kommer att grävas upp på vissa delar, byggas upp med grus och sedan asfalteras längst hela sträckan. 

  Störningsinformation
 7. Asfalteringsarbete på Mätslingan

  Mätslingan med gångbana asfalteras 28 juni som medför viss störning i trafiken.

  Störningsinformation
 8. Asfalteringsarbeten på Skördevägen

  Skördevägen asfalteras vecka 27. Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetet.

  Störningsinformation
Se fler störningar