1. Täby har bästa fastighetsförvaltaren

  Hanna Ceder, lokalförvaltare i Täby kommun, är årets fastighetsförvaltare. Priset tillkännagavs när föreningen Aff i samarbete med Förvaltarforum för nionde gången delade ut priset Årets Fastighetsförvaltare Lokal respektive Bostad.

 2. Viggbyskolan moderniseras

  Viggbyskolan i Täby kommun renoveras för att bli en mer modern skolbyggnad och bättre anpassad till dagens och framtidens undervisning. Skolan kommer dessutom kunna ta emot cirka 100 fler elever än i dagsläget, efter renoveringen.

 3. Hög tid att nominera till idrotts- och kulturpriser eller söka kulturstipendium

  Varje år delar Täby kommun ut priser och stipendium för att stimulera och uppmärksamma insatser inom idrotten och kulturen i Täby. Fram till den 28 februari kan den som vill nominera till kulturpriset, idrottspriset och ungdomsledarpriset. Ansökan till kulturstipendier är också öppen.

 4. Hjälp oss att bli bättre – Våga visa-enkät i förskola och skola

  Från och med 23 januari kan du som har barn i förskolan, förskoleklass, årskurs 3 och 6 få möjlighet att besvara Våga visa-enkäten. Genom att du som vårdnadshavare besvarar enkäten är du med och bidrar till att göra verksamheten ännu bättre, för ditt och andras barn.

 5. Samuel Björkegren representerar Täby i Funkisfestivalen 2023

  Nu är det avgjort vem som kommer att representera Täby vidare i Funkisfestivalen. Samuel Björkegren knep platsen med låten Mitten av september under gårdagens deltävling på Tibble teater.

Se fler nyheter
 1. Översvämningar i brunn utanför Blomsterlandet i Ellagård

  Brunnen måste bytas ut då den inte längre uppfyller sin funktion och därför fortsätter att vara översvämmad. Den kommer att tömmas så fort som möjligt varje gång den fylls, fram till att grävningen kan påbörjas. Park- och stadsmiljöenheten arbetar för att påbörja arbetet så fort som möjligt.

  Störningsinformation
 2. Vatten- och avloppsarbeten vid Norskogsbadet i Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Norskogsbadet i Näsbypark (Källtorpsvägen 22) med start vecka 4-2023.

  Störningsinformation
 3. Störande arbeten Smedjevägen

  Med start 1 februari kommer det att förekomma markarbeten på Smedjevägen.

  Störningsinformation
 4. Bullerskärmar byts ut längs Enebybergsvägen

  Danderyds kommun byter ut bullerskärmskydden längs med Enebybergsvägen. Det innebär begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2023.

  Störningsinformation
 5. Ledningsarbeten ska utföras på Olympiavägen

  För att öka kapaciteten för pågående och planerad bebyggelse i centrala Täby behöver förstärkningar göras i kommunens spillvattennät.

  Störningsinformation
 6. Entreprenadarbeten på Täby torg

  Från mars till september pågår entreprenadarbeten på Täby torg.

  Störningsinformation
Se fler störningar