Narcisser i en park
 1. Bild på en badplats

  Byggstart för nytt hopptorn vid Ängsholmsbadet

  Snart börjar byggnationen av ett nytt hopptorn vid Ängsholmens badplats i Gribbylund. Förhoppningen är att det ska stå klart i början av juli.

 2. Samverkan för tryggare barn och unga i Täby

  Nu sjösätts ett utvecklat arbetssätt för att öka trygghet och förebygga våld, droger och kriminalitet bland unga i Täby. Genom systematik, tidig upptäckt, samverkan och stöd ska det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet med unga stärkas.

 3. Flera sommarläger för Täbys barn och unga

  Den 12 juni är det skolavslutning för barn och unga i Täby. Ett långt och behövligt sommarlov väntar. För de som vill testa på en ny hobby och träffa nya kompisar under roliga former, finns flera sommarläger att välja bland.

 4. Personer som spelar ett kortspel.

  Mötesplatsen Hörnet firade fem år

  För fem år sedan öppnade mötesplatsen Hörnet dörrarna för barn och unga på högstadiet. Något som firades under festliga former i fredags.

 5. Personer som åker skridskor

  Ny ishall i Hägernäs planeras

  Nu är beslut fattat i kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat om ett första steg mot en ishall i Hägernäs. Processen att ta fram en ny detaljplan föreslås påbörjas under 2025 och beräknas ta tre år.

Se fler nyheter
 1. Vatten- och avloppsarbeten inom områdena Lahäll och Roslags-Näsby

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda adresser är bland annat Ytterbyvägen, Lirovägen, Näsby allé, Kvarntorpsvägen, Skansvägen, Åvägen och Sågtorpsvägen.

  Störningsinformation
 2. Asfaltering av gångbana på Domherrevägen

  Justering av grus och sedan asfaltering av gångbana på Domherrevägen. Arbetet beräknas pågå 17-25 maj.

  Störningsinformation
 3. Helgarbete i Roslags-Näsby

  HMB kommer att arbeta under helgen 25-26/5 inom kvarteret Blåklinten med att återfylla mot källarväggarna. Arbetet sker dagtid mellan klockan 08.00 – 17.00.

  Störningsinformation
Se fler störningar