Sandstrand vid vattnet
 1. Hundlekplats

  Nya hundlekplatsen i Skarpängsparken är öppen

  Nu är den nya hundlekplatsen i Skarpängsparken öppen för allmänheten. En del av arbetet återstår och kommer färdigställas under sensommaren och hösten.

 2. Hästslåtter på Täbys ängar

  Välkommen att titta på hästslåtter! Under juli och augusti hjälper hästar till att slå gräset på olika platser i kommunen.

 3. Två personer vid en bil

  Med anledning av senaste tidens polisinsatser i Täby

  Täby kommun har löpande kontakt med polisen gällande den senaste tidens händelser i Hägernäs och Roslags Näsby och följer utvecklingen noga.

 4. Person kollar in i kameran

  Thomas Helleday ny gruppledare för Liberalerna i Täby

  Thomas Helleday, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, är nytt kommunalråd och gruppledare i kommunfullmäktige för Liberalerna i Täby efter Patrik Ferm.

 5. Drönarbild över Täby IP

  Den nya infarten till Täby IP och Vikingavallen är öppen

  Den 6 juni öppnade den nya infarten och parkeringen till Täby IP och Vikingavallen. Besökare hänvisas till den nya parkeringen som nås via Prästgårdsvägen. Den gamla parkeringen kommer stängas av.

Se fler nyheter
 1. Ombyggnad av trafikljus på Täbyvägen

  Vägkorsningen Täbyvägen-Fjätursvägen-Milstensvägen byggs om för att bli signalreglerad med trafiksignaler. Vägarbetet pågår under sommaren och ska vara klart till skolan börjar. Driftsättning av trafikljus planeras göras i september.

  Störningsinformation
 2. Påverkad framkomlighet i Arninge handelsområde juni-december

  Täby kommun förbättrar framkomligheten och ökar säkerheten för bilister, gående och cyklister genom att bygga ut gång- och cykelvägarna i Arninge handelsområde.

  Störningsinformation
 3. Stockholmsvägen: begränsad framkomlighet vid kvarteret Strömmingen till november

  En gångbana med längsgående parkeringar, ett övergångsställe samt en busshållplats ska byggas. Genom dessa åtgärder skapas trafiksäkra, raka och tillgängliga gångkopplingar till Täby centrum och Tibble station.

  Störningsinformation
 4. Begränsad framkomlighet på Flyghamnsvägen/Bergtorpsvägen till juni 2025

  Vid Flyghamnsvägen byggs en ny nätstation, arbetet ingår i det större förstärkningsarbete av Täby kommuns elnät som pågår bland annat längs Bergtorpsvägen fram till Löttingelundsvägen.

  Störningsinformation
 5. Omläggning av konstgräs på Skarpängsskolans konstgräsplan

  Täby kommun lägger nytt konstgräs på Skarpängsskolans konstgräsplan. Arbetet kommer starta vecka 28 och planeras vara klart vecka 31. Under denna period kommer Skarpängsskolans konstgräsplan vara stängd för allmänheten. Under utbytet kommer också delar av parkeringen intill konstgräsplanen att tas i anspråk för förvaring material.

  Störningsinformation
 6. Vägarbeten på Enhagsvägen

  Vecka 32 börjar arbetet med rivning av kantsten, fräsning och asfaltering. Arbetet sker på natten och kommer delvis regleras med vakter eller tillfälliga trafiksignaler.

  Störningsinformation
 7. Vägarbete på Ellahagsvägen

  Vägarbeten på Ellahagsvägen. Arbetet beräknas fortsätta vecka 32 och bli färdigställt vecka 34.

  Störningsinformation
 8. Vägarbeten på Rystavägen

  Vägarbeten på Rystavägen. Arbetet beräknas fortsätta vecka 32 och bli färdigställt vecka 34.

  Störningsinformation
 9. Vägarbeten på Täbyvägen

  Det kommer att pågå arbeten på sträckan från Milstensvägen till Rösjövägens cirkulationsplats från vecka 33 eller 34. Arbetet består av betäckningar, uppbyggnad av refuger och liknade Arbetet sker på natten och pågår till cirka vecka 38.

  Störningsinformation
 10. Vägarbeten på Kryssarvägen

  Arbetet är påbörjat med rivning av kantsten och beräknas fortsätta vecka 34.

  Störningsinformation
Se fler störningar