1. Hjälp till att hålla Täby rent

  Varje år deltar Täby kommun i kampanjen Skräpplockardagarna. Syftet med kampanjen är att göra vår närmiljö lite finare och visa att nedskräpning inte är okej. Nu är anmälan öppen!

 2. Uppdaterade avfallsföreskrifter antagna

  Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna för avfallshanteringen och antas av kommunfullmäktige. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen, framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

 3. En suddig bild där flera personer står och samtalar med varandra.

  Möt din framtida arbetsgivare på jobbmässa!

  I samarbete med Westfield Täby Centrum och Arbetsförmedlingen välkomnar vi dig till jobbmässa den 5 mars klockan 16.30–18.30. Eva von Wowern (KD), ordförande för gymnasie- och näringslivsnämnden, inviger mässan tillsammans med Linda Jensen, chef för Westfield Täby Centrum.

 4. Täbypriset

  Välkommen att nominera till Täbypriset

  Nu tar Täby kommun emot nomineringar till Täbypriset 2024. Priset delas ut till en person som har gjort värdefulla insatser för invånarna och gynnat kommunen på ett väsentligt sätt.

 5. Översiktsbild Arninge-ullna

  Planerna för Arninge-Ullna fram till 2040 tar form

  På måndagen den 19 februari fattade kommunstyrelsen i Täby beslut om den så kallade strukturplan som anger hur området Arninge-Ullna ska utvecklas framöver. Planen är en konkretisering av den kommunövergripande översiktsplanen och en gemensam bild av hur kommande projekt och utveckling kan hänga ihop.

Se fler nyheter
 1. Vatten- och avloppsarbeten vid Herkulesvägen i Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SKANSKA, utför planerad renovering av dagvattenledningar vid Herkulesvägen-Näsby allé i Näsbypark med start vecka 7-2024.

  Störningsinformation
 2. Gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen stängs av tillfälligt

  Flera arbeten ska utföras samtidigt i anslutning till gång- och cykeltunneln.

  Störningsinformation
 3. Trafiksignalen på Rösjövägen vid Ljungmyrsvägen tillfälligt ur bruk

  Just nu är trafiksignalen på Rösjövägen vid Ljungmyrsvägen tillfälligt ur bruk.

  Störningsinformation
 4. Pålningsarbete i Roslags-Näsby

  Lördagen den 2 mars kommer pålningsarbeten att ske i Roslags-Näsby. Arbetet kommer ske dagtid mellan klockan 8.00 och 18.00.

  Störningsinformation
 5. Drönarfilmning i Arninge

  Den 9 mars klockan 12–14 ska Arninge handelsområde filmas med drönare. Det görs för att kartlägga hur trafiksituationen ser ut på en lördag.

  Störningsinformation
 6. Vatten- och avloppsarbeten vid Plutovägen i Näsbydal

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvatten- och spillvattenledningar vid Plutovägen i Näsbydal med start vecka 11-2024.

  Störningsinformation
Se fler störningar