1. Täby kommun deltar på Business Arena

  Den 20–21 september deltar Täby kommun på Business Arena, fastighets- och samhällsbyggnadsbranschens ledande mötesplats.

 2. Täbys företagsklimat ett av landets bästa

  Täby tar ett stort kliv uppåt i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner och klättrar hela 27 placeringar (från plats 40 till 13) jämfört med 2022. Totalt i hela landet ligger Täby nu på plats 13 över Sveriges mest företagsvänliga kommuner, och på tredje plats i Stockholms län.

 3. Kommunvakt, fältsekreterare och polis pratar med personer på ett torg

  Kommunvakter, fältare och polis träffar invånare i kyrkbyn

  En viktig del i kommunvakternas uppdrag är att träffa Täbybor och fånga upp frågor och synpunkter på trygghet och säkerhet i kommunen. I veckan var de i Täby kyrkby och pratade med kyrkbyborna.

 4. Nedskärningar i kollektivtrafiken från och med mitten på december

  Trafikförvaltningen i Region Stockholm har beslutat om trafikförändringar i SL-trafiken. De flesta av dessa börjar gälla i samband med tidtabellskiftet 11 december 2023.

 5. Skola och socialtjänst samverkar för tidigare insatser för ungdomar

  I början på höstterminen varje år sammankallar fältarna till samverkansträffar mellan socialtjänsten i Täby och Täbys skolor. Då medverkar även den lokala polisen och kommunvakten. Syftet är att dela erfarenheter, få en gemensam lägesbild och skapa relationer.

Se fler nyheter
 1. Vatten- och avloppsarbeten inom området norra Täby kyrkby

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda områden är väster om Vikingavägen norr om Jarlabankes bro samt öster om Vikingavägen vid Ingefasts väg, Lokevägen och Härdstigen.

  Störningsinformation
 2. Vattenkonsten på Täby torg stängs av tillfälligt

  Just nu pågår renoveringen av Täby torg. I slutet av augusti inleds arbetet med flamning av diabasen. Då behövs vatten för att kyla av plattorna. För att säkerställa vattentillgången under flamningsarbetena måste vattenkonsten stängas av under vecka 36–39.

  Störningsinformation
 3. Busshållplats Brinkvägen södergående på Täbyvägen flyttas tillfälligt

  Busshållplats Brinkvägen södergående på Täbyvägen kommer att stängas av för renovering vecka 37 och 38. Busshållplatsen flyttas strax norrut på Täbyvägen. Skyltning finns på plats.

  Störningsinformation
 4. Vägarbeten på Täbyvägen

  På Täbyvägen mellan Brinkvägen och Turebergsvägen kommer underhåll av gångbana och körväg att ske mellan vecka 37 och vecka 43.

  Störningsinformation
 5. Vatten- och avloppsarbeten i Näsbypark och Ella gård

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av spillvattenledningar i Näsbypark (Vedettvägen, Centralvägen, Domherrevägen) och Ella gård (Olympiavägen) med start vecka 38-2023.

  Störningsinformation
 6. Underhållsarbete på parkeringar längs Värmevägen och Norskogen

  Under vecka 38 kommer underhållsarbete ske på parkeringar på Värmevägen i centrala Täby samt Gökvägen, Orrvägen och Koltrastvägen i Norskogen. Vi ska bland annat ta upp sand och beskära buskar som hänger ut över parkeringsplatserna. P-förbud gäller. För mer information, se skyltning på plats.

  Störningsinformation
 7. Arbeten på Centralvägen mellan Stockholmsvägen och Ytterby grindväg

  NCC kommer tillsammans med UE Brolänk att utföra arbeten på bron på Centralvägen mellan Stockholmsvägen och Ytterby grindväg.

  Störningsinformation
 8. Vatten- och avloppsarbeten inom området Lahäll

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda områden är vid vägarna Sågtorpsvägen, Lyckostigen, Skogsvägen, Tibblevägen och Kvarntorpsvägen i Lahäll.

  Störningsinformation
Se fler störningar