Närbild på blommor, krokusar
 1. Nu startar vårens nattvandringar

  Den 12 april startar nattvandringarna upp igen efter uppehåll under vintern. Det är ett återkommande initiativ som genom vuxnas närvaro skapar trygghet bland ungdomar under fredag- och lördagskvällar.

 2. Täbys starka ekonomi möjliggör investeringar i kommunen

  Måndagen den 8 april fattade kommunfullmäktige i Täby beslut om årsredovisningen för 2023. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär blev 272 miljoner kronor. Den ekonomiska redovisningen visar på ett starkt resultat, trots att kommunen precis som alla andra påverkats av utvecklingen i världsekonomin. Överskottet går till att finansiera investeringar som ska förbättra för invånarna, bland annat renoveringar och ombyggnationer av skolor.

 3. Angående parkeringsregler vid simhallen

  De nya parkeringsregler som kommunicerades under gårdagen dras tillbaka. Vi har lyssnat på den kritik som kommit in och kommer återkomma med en annan och enklare lösning.

 4. Ett tåg som åker

  Dags för samråd om Roslagsbanan till city

  Region Stockholm planerar att förlänga Roslagsbanan till city. Nu kan du ge dina synpunkter på delsträckan mellan Universitet och Odenplan.

 5. En brygga vid en sjö

  Tyck till om vattentjänstplanen!

  Kommunen har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Planen visar den långsiktiga planeringen för hur vi ska säkra vattenförsörjningen. Nu har du möjlighet att ge dina synpunkter.

Se fler nyheter
 1. Arbete med dammen vid Pontongränd

  Dammen intill Pontongränd ska byggas om och vattendraget ska återställas till ursprungligt läge. Det innebär att dammen tas bort och sedan fylls igen.

  Störningsinformation
 2. Vatten- och avloppsarbeten inom området Roslags-Näsby

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda adresser är bland annat Tranbärsstigen, Sandbrovägen, Måbärsstigen, Pionvägen, Vinkelvägen och Lahällsvägen.

  Störningsinformation
 3. Avstängd gång- och cykelväg på grund av Vattenfalls ledningsarbeten

  Gång- och cykelbanan längs med Bergtorpsvägen norrgående i höjd med Stolpaskogen stängs av på grund av Vattenfalls ledningsarbeten.

  Störningsinformation
 4. Vatten- och avloppsarbeten vid Turebergsvägen i Ensta

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Turebergsvägen i Ensta med start vecka 15-2024.

  Störningsinformation
 5. Helgarbete Roslags-Näsby

  Montage av pelare och balkar i stål kommer att utföras inom kvarteret Blåklinten 20-21 april klockan 08.00-19.00.

  Störningsinformation
Se fler störningar