Bild på en gård i snöig omgivning.
 1. Personer kastar ring på kors med poäng

  Så motverkas fusk i äldreomsorgen

  Att följa upp kvaliteten inom hemtjänst och äldreboende är betydelsefullt för att säkerställa att Täbyborna får den omsorg de ska ha. Genom systematisk kontroll vid nyansökningar och uppföljning av utförarna med fokus på samverkan och dialog är målet att kvaliteten ska öka och oegentligheter hållas borta.

 2. Gymnasieeleverna i Täby allt tryggare

  I den årliga gymnasieenkäten, som genomförs på de flesta av Stockholms gymnasieskolor, får Täby bättre resultat än länssnittet. Bland annat visar rapporten att 93 procent av eleverna i Täby kommun som svarat på enkäten uppger att de känner sig trygga i skolan vilket är en ökning från 2022 då andelen var 91 procent.

 3. Tre porträttbilder

  Yrkesutbildning = jobb!

  Efterfrågan på yrkesutbildade är stor och med en yrkesutbildning ökar chanserna att få jobb. På komvux kan du läsa nära 40 yrkesutbildningar varav många är inom bristyrken.

 4. Sista hämtningen av trädgårdsavfall för säsongen har varit

  Frosten kom tidigare än vanligt i år, vilket har gjort att trädgårdsavfallet har fryst hos många. Trädgårdssäsongen är nu slut och sista hämtningen är gjord. Därför får avfallet som finns kvar i trädgårdskärlen ligga kvar tills säsongen startar igen i vår.

 5. Täbys kommunala grundskolor bland de bästa i landet

  Sveriges kommuner och regioner, SKR, har nu presenterat årets öppna jämförelser mellan landets kommunala grundskolor, och i Täby är nivån fortsatt hög. Bland annat är det bara tre kommuner i hela landet som har högre andel elever i årskurs nio som uppnår lägst betyget E i alla ämnen.

Se fler nyheter
 1. Problem med belysningen i Norra Gribbylund

  Just nu är slingkabeln som ska tända upp belysningen ur funktion. Det gör att belysningen på en del ställen i Gribbylund är tänd dygnet runt. Felsökning pågår.

  Störningsinformation
 2. Vatten- och avloppsarbeten inom områden i Gribbylund, Näsbypark och Ella gård

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda områden är i Gribbylund, Näsbypark och Ella gård.

  Störningsinformation
Se fler störningar