Skärmtak

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadhus eller en tillhörande komplementbyggnad behöver du oftast inte bygglov. Det krävs inte heller en anmälan för ett sådant skärmtak. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglov behövs inte.