Sammanträdestider Täby kommun 2020

Sammanträden Täby kommun år 2020

Sammanträden år 2020 Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 18.00    10 16 20 18 15       5 2, 23 (kl 13.00)  14
Kommunstyrelsen 18.00  27   2, 30   4 1     21 22 9, 30   
Barn- och grundskolenämnden 18.00   19 25 22 Inställt 10 (18:00), 17  (17:00)     16 21 11 (inställt) 9
Gymnasie- och näringslivsnämnden 18.00   20 26 23   11     17 19   10
Kultur- och fritidsnämnden 18.00  

11
Inställt

17  28   8     15 20   7
Socialnämnden 18.00   12 18 22 13 10     16 21 11 9
Stadsbyggnadsnämnden 18.00  21 11 18 (17:30) 21 12 9   25 15 20 10 (Inställt) 8
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 18.30   19 18 15   10     16 20 10 9
Lantmäterinämnden 17.30     26     11     17 22   10
Täby Miljövärme AB 16.30  (27)    2 (kl 16.00)   (4) 1 (kl 17.00), 8 (kl 08.00)     21 (kl 16.30)   (9) 15 (kl 16.30)
Täby Fastighets AB 17.30  (27)     2 (kl 17.00)   (4) 1 (kl 18.00), 8 (kl 08.00)     21 (kl 17.30)   (9) 15 (kl 17.30)
Täby Holding AB 18.30  (27)    2 (kl 18.00)   (4) 8 (kl 08.00)     21 (18.30)   (9) 15 (kl 18.30)
Överförmyndarnämnden 17.30  23   5  23 14 10 (kl 18.00)   13 3 22   3

 

Handlingar och protokoll

Vilka personuppgifter som får publiceras på webbplatsen regleras av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter kan därför ha tagits bort från de dokument som publicerats. Mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns här www.taby.se/personuppgifter.