Sammanträdestider Täby kommun 2019

Sammanträden våren 2019 Tid Jan Feb Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige 18.00   11 18 23 20  17
Kommunstyrelsen 19.00 28   4 1 3
Barn- och grundskolenämnden 18.00   21 21  25  16 13
Gymnasie- och näringslivsnämnden 17.30   20  20 24    12
Kultur- och fritidsnämnden 18.00   4 19 25    10
Socialnämnden 18.00 7 13 20 24 15  12
Stadsbyggnadsnämnden 18.00 22 (vid behov) 12  19  24  14 18
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 18.30     20 20 24   11
Lantmäterinämnden 17.30     21     13
Täby Miljövärme AB 16.30     4   6 3 (kl. 17.00)
Täby Fastighets AB 17.30      4   6 3 (kl. 18.00)
Täby Holding AB 18.30      4   6  
Överförmyndarnämnden 17.30     7 11   13
Sammanträden hösten 2019 Tid Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 18.00     7 4, 25 (kl. 13.00) 16
Kommunstyrelsen 19.00   23 21 11 2
Barn- och grundskolenämnden 18.00   12 17 14 12
Gymnasie- och näringslivsnämnden 17.30   11 16   11
Kultur- och fritidsnämnden 18.00   16 22    9
Socialnämnden 18.00   18 16 13 11
Stadsbyggnadsnämnden 18.00 27 (vid behov) 10 15 19 17
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 18.30   11 16 13 11
Lantmäterinämnden 17.30   18 23    11
Täby Miljövärme AB 16.30    23   11 10
Täby Fastighets AB 17.30    23   11 10
Täby Holding AB 18.30    23   11 10
Överförmyndarnämnden 17.30   5 24   5

 

Handlingar och protokoll