Sammanträdestider Täby kommun 2021

Sammanträden Täby kommun 2021 och 2022

 

  Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec
Kommun-fullmäktige 18.00

25

18.30

 8 8 12 17 14     4 8, 22  13.00 13
Kommun-
styrelsen
18.00  25  17.45 22 29   3, 31     20 21  9, 29  
Barn- och grundskole-nämnden 18.00   10 17 21 19 9   15 20 17 8
Gymnasie- och näringslivs
nämnden
18.00   11 18 19   10   16 18   9
Kultur- och
fritids
nämnden
18.00   10 15 27   8   14 25   6
Social
nämnden
18.00 7 9 17 21  19 9, 21    15 20 10 8
Stadsbyggnad-snämnden 18.00  19 9 16  20 18 8 24 14 19 16 7
Södra
Roslagens
miljö- och hälso-
skydds-
nämnd
18.30   11 18 22 20 15   16 27 18 15
Lant-
mäteri-
nämnden
17.30     15     10   16 27   9
Täby
Miljö-
värme
AB
18.15  (26)    9   (4)  1   21  17.00   15  17.00 14  17.00
Täby
Fastighets
AB
17.00   (26)    9   (4) 1   21  18.15   15  18.15 14  18.15
Täby
Holding
AB
19.30  (26)    9   (4)     21   (15) 14
Överförmynd-
arnämnden
17.30  21 10 10.00 18 22 20 10   15 28   2

 

Utskott 2021 Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utskottet
för stads-byggnad
och
fastigheter

14.00

18

 15

23

26

24

15

   

13

11,

25

 24

15

Lov- och
tillsyns-utskottet

18.00

 26  17.00

23

23

27

25

15

 

10,

31

28

26

 23

14 17.00

Miljö-, drift
och trafik-säkerhets-utskottet

17.30

27

24

31

28

26

     

1

6

10

8

Social-
utskottet

17.30

12

2,

23

16

6,

27

18

8,

22,
29

20

10,

31

22

12

2,

24

14

 

Rådgivande organ Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec
Namn- och skönhets-
rådet
17.30 21   25 28   17 26 30 28  18 16
Trygg i
Täby-
rådet
15.00   17   20 27     7    25  
Kommun-
ala rådet
för pensionär-
sfrågor
    18  17.00     25  13.00            
Kommunala rådet för funktions-hinders-frågor 17.30   4/3     27/5       13    

 

2022

  Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommun-fullmäktige  

 

 7 7 19 16 13       3 7, 28 12
Kommun-
styrelsen
   24 21 28   2, 30       22 20  14 1
Barn- och grundskole-nämnden     9 23 27 18 15     21 19 16 7
Gymnasie- och näringslivs
nämnden
    10 24 28   16     20 18   8
Kultur- och
fritids
nämnden
    8 24 28   16     19 17

 

 

6
Social
nämnden
  10 9 22 27  18 14     21 19 16 7
Stadsbyggnad-snämnden    18 8 22  26 17 14   23 20 18 15 5
Södra
Roslagens
miljö- och hälso-
skydds-
nämnd
    9 23 26   15     19 17 17 6
Lant-
mäteri-
nämnden
      24     16     21 19   8
Täby
Fastighets
AB
  (25)    8   (3) 8     27 (15)   13
Täby
Holding
AB
  (25)    8   (3)       27 (15)   13
Överförmynd-
arnämnden
   20 17 23 28 19 15   25 20 17 17 7

 

Utskott 2022 Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utskottet
för stads-byggnad
och
fastigheter

 

17

 14

21

25

23

14

   

15

10

 9, 21

13

Lov- och
tillsyns-utskottet

 

 19

15

15

5

10, 31

28

 

9

6

4, 25

 22

14

Miljö-, drift
och trafik-säkerhets-utskottet

 

26

23

30

 

4

1   31

28

 

9

7

 

Rådgivande organ Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Namn- och skönhets-
rådet
  20   31   5 9   25 29 27  24 15
Trygg i
Täby-
rådet
                         
Kommun-
ala rådet
för pensionär-
sfrågor
                         
Kommunala rådet för funktions-hinders-frågor                          

 

Handlingar och protokoll

Vilka personuppgifter som får publiceras på webbplatsen regleras av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter kan därför ha tagits bort från de dokument som publicerats. Mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns här www.taby.se/personuppgifter.