Sammanträdestider Täby kommun 2021

Sammanträden Täby kommun 2021

 

  Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec
Kommun-fullmäktige 18.00

25

18.30

 8 8 12 17 14     4 8, 22  13.00 13
Kommun-
styrelsen
18.00  25  17.45 22 29   3, 31     20 21  9, 29  
Barn- och grundskole-nämnden 18.00   10 17 21 19 9   15 20 17 8
Gymnasie- och näringslivs
nämnden
18.00   11 18 19   10   16 18   9
Kultur- och
fritids
nämnden
18.00   10 15 27   8   14 25   6
Social
nämnden
18.00 7 9 17 21  19 9, 21    15 20 10 8
Stadsbyggnad-snämnden 18.00  19 9 16  20 18 8 24 14 19 16 7
Södra
Roslagens
miljö- och hälso-
skydds-
nämnd
18.30   11 18 22 20 15   16 27 18 15
Lant-
mäteri-
nämnden
17.30     15     10   16 27 18 15
Täby
Miljö-
värme
AB
18.15  (26)    9   (4)  1   21  17.00   15  17.00 14  17.00
Täby
Fastighets
AB
17.00   (26)    9   (4) 1   21  18.15   15  18.15 14  18.15
Täby
Holding
AB
19.30  (26)    9   (4)     21   (15) 14
Överförmynd-
arnämnden
17.30  21 10 10.00 18 22 20 10   15 28   2

 

Utskott 2021 Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utskottet
för stads-byggnad
och
fastigheter

14.00

18

 15

23

26

24

15

   

13

11,

25

 24

15

Lov- och
tillsyns-utskottet

18.00

 26  17.00

23

23

27

25

15

 

10,

31

28

26

 23

14 17.00

Miljö-, drift
och trafik-säkerhets-utskottet

17.30

27

24

31

28

26

     

1

6

10

8

Social-
utskottet

17.30

12

2,

23

16

6,

27

18

8,

22,
29

20

10,

31

22

12

2,

24

14

 

Rådgivande organ Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec
Namn- och skönhets-
rådet
17.30 21   25 28   17 26 30 28  18 16
Trygg i
Täby-
rådet
15.00   17   20 27     7    25  
Kommun-
ala rådet
för pensionär-
sfrågor
    18  17.00     25  13.00            
Kommunala rådet för funktions-hinders-frågor 17.30   4/3     27/5       13    

 

 

Handlingar och protokoll

Vilka personuppgifter som får publiceras på webbplatsen regleras av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter kan därför ha tagits bort från de dokument som publicerats. Mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns här www.taby.se/personuppgifter.