Sammanträdestider Täby kommun 2018

Sammanträden våren 2018 Tid Jan Feb Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige 18.00   12  19 23 (ny tid kl 19:00) 21  18 (ny tid kl. 19:00)
Kommunstyrelsen 19.00 29   5 9 4
Barn- och grundskolenämnden 18.00   22  22  26  17 14
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 17.30   21  21 25    7
Kultur- och fritidsnämnden 18.00   19 20 24    11
Socialnämnden 18.00   21 21 18 16  13
Stadsbyggnadsnämnden 18.00  23 (vid behov) 20  20  17  15  19
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 18.30   21 21  18    13
Lantmäterinämnden 17.30     14     13
Överförmyndarnämnden 17.30  23    6  17    12
Täby Miljövärme AB    29 (vid behov)   5 (kl 16.30)   7 (vid behov)  4 (kl 18), 11 (årstämma kl 8.15, särskild kallelse)
Täby Fastighets AB    29 (vid behov)   5 ( kl 17.15)   7 (vid behov) 4 (kl 17), 11 (årsstämma kl 8.30, särskild kallelse)
Täby Holding AB       5 (kl 18)     11 (årsstämma kl 8.45, särskild kallelse)
Sammanträden hösten 2018 Tid Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 18.00      1 (kl. 19.00) 5 nov (kl. 18.00) & 26 nov (kl. 13.00) 17
Kommunstyrelsen 19.00   17 15  12 
Barn- och grundskolenämnden 18.00   20  18  15  13 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 17.30    19 17    12
Kultur- och fritidsnämnden 18.00    18 22    10 
Socialnämnden 18.00    19 17  14 12 
Socialutskottet 17.30 7, 28 18 9, 30 20 11
Stadsbyggnadsnämnden 18.00 28 (vid behov) 18  16  13 11 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  18.30  29   17  14 12 
Lantmäterinämnden 17.30    26 24     
Överförmyndarnämnden 17.30    4 23   4
Täby Miljövärme AB      24 (kl 17.30)    12 (vid behov)  18 (kl 16.30)
Täby Fastighets AB      24 (kl 16.30)    12 (vid behov)  18 (kl 17.30)
Täby Holding AB      24 (kl 18.00)      18 (kl 18.30)

 

Handlingar och protokoll