Anslag från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga anslag

Sammanträdestider Täby kommun 2022

Sammanträden Täby kommun 2022

  Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommun-fullmäktige  

 

 7 7 19 16 13       3 7, 28 12
Kommun-
styrelsen
   24 21 28   2, 30       22 20  14 1
Barn- och grundskole-nämnden     9 23 27 Inställt 15     21 19 16 7
Gymnasie- och näringslivs
nämnden
    10 24 28   16     20 18   8
Kultur- och
fritids
nämnden
    8 24 28   16     19 17

 

 

6
Social
nämnden
  10 9 22 27  18 14     21 19 16 7
Stadsbyggnad-snämnden    18 Inställt 22  26 17 14   23 20 18 15 5
Södra
Roslagens
miljö- och hälso-
skydds-
nämnd
    9 23 26   15     19 17 17 6
Lant-
mäteri-
nämnden
      24     16     21 19   8
Täby
Fastighets
AB
  (25)    8   (3) 8     27   (15) 13
Täby
Holding
AB
  (25)    8   (3)       27   (15) 13
Överförmynd-
arnämnden
   20 17 10, 23 28 Inställt 15   Inställt 20 17 17 7

 

Utskott 2022 Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utskottet
för stads-byggnad
och
fastigheter

 

17

 14

21

25

23

14

   

15

10

 9, 21

13

Lov- och
tillsyns-utskottet

 

 19

15

15

5

10, 31

28

 

9

6

4, 25

 22

14

Miljö-, drift
och trafik-säkerhets-utskottet

 

26

23

30

 

4

1   31

28

 

9

7

 

Rådgivande organ Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Namn- och skönhets-
rådet
  20   31   5 9   25 29 27  24 15
Trygg i
Täby-
rådet
15.00   16   20 31       28   23  
Kommun-
ala rådet
för pensionär-
sfrågor
                         
Kommunala rådet för funktions-hinders-frågor                          

 

Handlingar och protokoll

Vilka personuppgifter som får publiceras på webbplatsen regleras av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter kan därför ha tagits bort från de dokument som publicerats. Mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns här www.taby.se/personuppgifter.