Sammanträdestider Täby kommun 2018 och 2019

Sammanträden våren 2019 Tid Jan Feb Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige 18.00   11  18 23 20  17
Kommunstyrelsen 19.00 28   4 1 3
Barn- och grundskolenämnden 18.00   21 21  25  16 13
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 17.30   20  20 24    12
Kultur- och fritidsnämnden 18.00   18 19 25    10
Socialnämnden 18.00   13 20 24 15  12
Stadsbyggnadsnämnden 18.00  22 (vid behov) 12  19  24  14 18
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut om datum för 2019 fattas i december             
Lantmäterinämnden 17.30     21     13
Överförmyndarnämnden Beslut om datum för 2019 fattas i december            
Täby Miljövärme AB Beslut om datum för 2019 fattas i december            
Täby Fastighets AB Beslut om datum för 2019 fattas i december            
Täby Holding AB Beslut om datum för 2019 fattas i december             
Sammanträden hösten 2018 Tid Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 18.00      1 (kl. 19.00) 5 nov (kl. 19.00) & 26 nov (kl. 13.00) 17
Kommunstyrelsen 19.00   17 15  12 
Barn- och grundskolenämnden 18.00   20  18  15  13 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 17.30    19 17    12
Kultur- och fritidsnämnden 18.00    18 22    10 
Socialnämnden 18.00    19 17  14 12 
Socialutskottet 17.30 7, 28 18 9, 30 20 11
Stadsbyggnadsnämnden 18.00 28 (vid behov) 18  16  13 11 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  18.30  29   17  14 12 
Lantmäterinämnden 17.30    26 24     
Överförmyndarnämnden 17.30    4 23   4
Täby Miljövärme AB      24 (kl 17.30)    12 (vid behov)  18 (kl 16.30)
Täby Fastighets AB      24 (kl 16.30)    12 (vid behov)  18 (kl 17.30)
Täby Holding AB      24 (kl 18.00)      18 (kl 18.30)

 

Handlingar och protokoll