Sammanträdestider Täby kommun

Sammanträden Täby kommun 2023

  Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommun-fullmäktige  

 

 6 6 17 15 12       9 6, 27 18
Kommun-
styrelsen
   23 20 27   2, 29       25 23  13 4
Barn- och grundskole-nämnden     8 22 26 24 14     20 18 15 6
Gymnasie- och näringslivs
nämnden
    9 23 27   15     21 19   7
Kultur- och
fritids
nämnden
    7 21 25   13     19 17   5
Social
nämnden
  9 15 22 26  24 14     20 18 15 6
Stadsbyggnad-snämnden    10 7 14  20 23 13   29 19 17 14 5
Södra
Roslagens
miljö- och hälso-
skydds-
nämnd
    8 22 26   14     20 18 22 13
Lant-
mäteri-
nämnden
      23     15     21 19   7
Täby
Fastighets
AB
  (19)    9   (11) 8     28   (16) 7
Täby
Holding
AB
  (19)    9   (11)       28   (16) 7
Överförmynd-
arnämnden
   19 16 21 27 25 15   17 19 17 15 12
Valnämnden       30           26   23  
Äldrenämnden                   21 19 14 13

 

Utskott 2023 Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utskottet
för stads-byggnad
och
fastigheter

 

16

 13

20

24

22

 

   

18

16

 8, 29

11

Lov- och
tillsyns-utskottet

 

 17

21

(inställt)

28

18

16

20

 

8

5

10

 21

12

Trafiksäkerhetsutskottet

 

25 (inställt)

 

8

19

31

    30

27

 

8

6

Trygg i Täby-utskottet

 

 

14

 

25

23

     

19

17

30

 

 

Rådgivande organ Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Namn- och skönhets-
rådet
  26   16   4 1     7 5  9 (inställt) 14
Kommun-
ala rådet
för pensionär-
sfrågor
    1     17         4   6
Kommunala rådet för funktions-hinders-frågor       7(inställt) 11 8         11    

 

 

 

Handlingar och protokoll

Vilka personuppgifter som får publiceras på webbplatsen regleras av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter kan därför ha tagits bort från de dokument som publicerats. Mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns här www.taby.se/personuppgifter.