Övriga anslag

Sammanträdestider Täby kommun 2021

Sammanträden Täby kommun 2021

 

Sammanträden 2021 Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 18.00 25 (kl 18.30)  8 8 12 17 14       4 8, 22 (kl 13.00) 13
Kommunstyrelsen 18.00  25 (kl 17.45) 22 29   3, 31       20 21  9, 29  
Barn- och grundskolenämnden 18.00   10 17 21 19 9     15 20 17 8
Gymnasie- och näringslivsnämnden 18.00  

Inställt:

11

18 19   10     16 18   9
Kultur- och fritidsnämnden 18.00  

10

15 27   8     14 25   6
Socialnämnden 18.00 7 9 17 21  19 9     15 20 10 8
Stadsbyggnadsnämnden 18.00  19 9 16  20 18 8   24 14 19 16 7
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 18.30   11 18 22 20 15     16 27 18 15
Lantmäterinämnden 17.30     15     10     16 27 18 15
Täby Miljövärme AB 18.15  (26)    9   (4)  1     21 (kl 17.00)   15 (kl 17.00) 14 (kl 17.00)
Täby Fastighets AB 17.00   (26)    9   (4) 1     21 (kl 18.15)    15 (kl 18.15) 14 (kl 18.15)
Täby Holding AB 19.30  (26)    9   (4)       21   (15) 14
Överförmyndarnämnden 17.30  21 10 (kl.10.00) 18 22 20 10   26 15 8   2

 

Utskott 2021 Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utskottet för stadsbyggnad och fastigheter 14.00 18  15 23 26 24 15     13 11,25  24 15
Lov- och tillsynsutskottet 18.00  26 (kl 17.00) 23 23 27 25 15   10,31 28 26  23 14 (kl 17.00)
Miljö- , drift och trafiksäkerhetsutskottet 17.30 27 24 31 28 26       1 6 10 8
Socialutskottet 17.30 12 2,23 16 6,27 18 8,29 20 10,31 22 12 2,24 14

 

Rådgivande organ Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Namn- och skönhetsrådet 17.30 21   25 28   17   26 30 28  18 16
Trygg i Täby-rådet 15.00   17   20 27       7    25  
Kommunala rådet för pensionärsfrågor     18 (kl 17)     25 (kl 13)              
Kommunala rådet för funktionshinders-frågor 17.30     Mötet 4/3 är INSTÄLLT   27         13    

 

 

Handlingar och protokoll

Vilka personuppgifter som får publiceras på webbplatsen regleras av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter kan därför ha tagits bort från de dokument som publicerats. Mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns här www.taby.se/personuppgifter.