Tillbyggnad en- och tvåbostadshus

Om du vill göra en ändring på din byggnad som innebär att du bygger till något, behöver du ofta bygglov. Bygglov kan behövas.