Vepor

En vepa är en slags skylt av väv som du fäster på en ställning eller fasad. Vepor kan användas vid tillfälliga kampanjer och det kan beviljas tidsbegränsat bygglov för dem. Bygglov kan behövas.