Tillstånd för orm, häst och fjäderfä

För att minska risken för olägenhet för andra så krävs det tillstånd för att ha orm eller häst inom detaljplanerat område.