Avfall och återvinning

Det är kommunen som har ansvaret för att ta hand om det kommunala avfallet. I Täby görs det tillsammans med upphandlade entreprenörer som Verdis och i samarbete med Sörab.