Avfall och återvinning

Det är kommunen som har ansvaret för att ta hand om det kommunala avfallet. I Täby görs det tillsammans med upphandlade entreprenörer som Urbaser och i samarbete med Sörab.