Växthus

Växthus är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus som kan kräva bygglov. Bygglov kan behövas.