Kommun & politik

Visionen för kommunen är att Täby ska utvecklas med frihet och trygghet mot en hållbar framtid.

 1. Ny nämndorganisation för social- och äldrefrågor

  Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny nämndorganisation inom socialtjänstens område. Från den 1 juni 2023 är socialnämndens uppgifter uppdelade mellan en äldrenämnd och en socialnämnd.

 2. Täbybor tycker till om tryggheten

  Just nu genomför polisen den återkommande trygghetsmätningen. Fram till mitten av augusti kan de Täbybor som ingår i undersökningen svara på en enkät om hur de upplever trygghet och brottsutsatthet i Täby.

 3. Försvarsmaktsövning Aurora 23

  För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 den 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta. Täby kommun kommer att vara en av de platser där Aurora 23 kommer att märkas av.

 4. Så ska Täby kommun och polisen öka tryggheten för invånarna

  Täby kommun har tillsammans med Polisen signerat medborgarlöften för 2023–2024. Det långsiktiga samarbetet fortsätter för att öka tryggheten för invånare och företag i Täby.

 5. Starkt ekonomiskt resultat för Täby

  Den 27 mars väntas kommunstyrelsen fatta beslut om årsredovisningen för år 2022. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 325 miljoner kronor. Uppföljningen visar fortsatt god ekonomisk hushållning och att alla verksamheter bidrar till att nå uppsatta inriktningsmål. 2022 års överskott går till att finansiera Täby kommuns investeringar, som till exempel Täby simhall och skolrenoveringar.

Se fler nyheter