Attefallshus

En komplementbyggnad om maximalt 30 kvadratmeter som placeras i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus är ibland bygglovsbefriad. Innan du börjar bygga en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus måste du göra en anmälan till Täby kommun och få ett startbesked. Anmälan behövs alltid.