Markarbeten

Förändringar av markens höjdläge, såsom schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning.