Ändring i bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden. Anmälan kan behövas.