Tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar

Ägare av hissar och andra motordrivna anordningar har ett ansvar att se till dessa sköts om och besiktigas. Motordrivna anordningar kan förutom hissar vara exempelvis rulltrappor, grindar och portar.