Ovårdade tomter och byggnader

Du som äger en tomt eller en byggnad är skyldig att se till att den hålls i ett vårdat skick.