Vatten och avlopp, installation eller ändring

Om du vill göra en installation eller väsentlig ändring av vatten eller avlopp kan du behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Anmälan kan behövas.