Eldstad, installation eller ändring

Om du vill installera en ny eldstad eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Om du ska bygga en ny skorsten som placeras på fasaden behöver du söka bygglov. Tänk på att du måste få ett startbesked innan du påbörjar en installation eller ändring av eldstad. Anmälan behövs alltid.