Utvändig ändring

Fasadändringar i form av åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar, kan vara bygglovspliktiga. Bygglov kan behövas.