Träd

Om du vill fälla träd inom område med detaljplan kan du behöva ansöka om marklov. Marklov kan behövas.