Byta takmaterial

Fasadändringar i form av åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, så som att byta takmaterial, kan vara bygglovspliktigt. Byte av takmaterial på flerbostadshus kräver bygglov.