Inglasat uterum på en- eller tvåbostadshus

Om du vill bygga till ett inglasat uterum på en en- eller tvåbostadshusfastighet räknas det som en tillbyggnad. Beroende på hur ditt inglasade uterum ska se ut och var du vill placera det så kan du behöva bygglov.