Liten ordlista

Prickad mark, bruttoarea, stadsbyggnadsnämnden och takkupa är bara några av de ord och begrepp du stöter på i en bygglovsprocess. Här hittar du några av de ord och begrepp som kan behöva en förklaring.