Uteservering

För en uteservering på allmän plats kan du behöva bygglov. Du behöver dessutom alltid söka tillstånd hos markägaren och hos polismyndigheten, oavsett om åtgärden kräver bygglov eller inte. Bygglov kan behövas.