Exempelritningar

Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Om du inte kan upprätta ritningarna själv kan du ta hjälp av en arkitekt. Ritningarna ska vara i formatet A3 eller A4 oavsett om de lämnas in digitalt eller i pappersformat.