Byggbodar, byggetablering, byggskyltar

Byggetablering är ett sammanfattat namn på tillfälliga funktioner som behövs under byggtiden. Byggbodar för platskontor, personalutrymmen och container för förvaring av material och verktyg behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatsen. Stängsel eller plank kan behövas för att hägna in området.