Byggbodar

Vid uppförande av flerbostadshus och vid andra stora projekt behövs ibland byggbodar för platskontor och personalutrymmen. Bygglov kan behövas.