I dag är den här webbplatsen delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Täby kommun har upprättat en plan och strategi och jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt.

Så rapporterar du problem om tillgängligheten

Du som behöver innehåll från taby.se som inte är tillgängligt för dig kan meddela Täby kommun via kontaktformuläret nedan. Genom att fylla i formuläret längst ner på denna sida kan du ge synpunkter om sådant som inte uppfyller lagens krav så att vi blir medvetna om bristerna och kan skynda på processen. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan självklart även ringa på 08-555 590 00 eller mejla till kc@taby.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service. Till DIGG kan du vända dig om du inte är nöjd för att påtala brister. Anmäl bristande tillgänglighet hos Digg.

Kända brister inom områden för tillgänglighet

Navigation

Att tydligt visa var användaren befinner sig med hjälp av tangentbord eller skärmläsare.
I stort sätt fungerar webbplatsen bra att navigera med.

Struktur

En tydlig sidstruktur med rubriker och titlar.
Det förekommer sidor utan hierarkisk ordning för rubriker och sidstrukturen behöver förbättras.

Kontrast

Visuella element som kontrast och färg förbättrar exempelvis tillgängligheten för färgblinda.
Kontrast och färg ses över.

Språk

Språket ska vara enkelt och lättbegripligt och kommunen arbetar med klartext. I dagsläget finns även sidor som innehåller stycken som är på ett annat språk än svenska.
Sidstrukturen korrigeras genom taggning.

Dokument

Målet är att alla dokument på webbplatsen ska vara tillgängliga och helst ska informationen i dokumenten finnas i den löpande texten direkt på webben.
På webbplatsen finns dokument som inte är fullt tillgängliga. Ett omfattande arbete med att inventera dokumenten utifrån en framarbetad mall pågår. I arbetet ingår även att minska antalet pdf-filer.

Följande kriterier ingår i mallen för ett tillgängligt dokument:

  • Bilder och illustrationer ska ha alt-texter med information om innehållet
  • Taggar och bokmärken gör innehållet navigerbart
  • Titlar taggas
  • Tabeller taggas bättre än idag
  • Ordningen behöver vara logisk

Video och ljud

Text och textalternativ ska finnas för film och ljud.
Textinformationen kan behöva förbättras genom angivelser av exempelvis vem det är som talar, miljöljud och så vidare.

Kartmodul

Kartorna behöver textalternativ.
Kommunen arbetar med att göra kartmodulen enklare att interagera med.

Tidplan

Täby kommuns ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den sista december 2021. I tidplanen ingår förutom de konkreta åtgärderna även uppföljning med test och verifiering.

Oskäligt betungande anpassning

Täby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Täby kommun har en stor mängd blanketter och dokument och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla blanketter och dokument uppfyller därför inte kraven till den 23 september 2020.

Täby kommun har en stor mängd protokoll och handlingar och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla protokoll och handlingar uppfyller därför inte kraven till den 23 september 2020.

Täby kommuns bibliotek har en separat webbplats som bygger på teknik som inte längre supporteras. Verksamheten arbetar för att så skyndsamt som möjligt ersätta webbplatsen med en helt ny webbplats i ny teknik och med innehåll som uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet. Till dess att den nya webbplatsen är lanserad kommer viss anpassning göras på befintlig webbplats, men då tekniska ändringar inte supporteras är möjligheterna begränsade.

Flera e-tjänster och system som du kan logga in till från våra webbplatser uppfyller inte tillgänglighetsdirektivet vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Ett flertal av dessa system och e-tjänster sköts i system som vi inte själva kan förändra. Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka våra leverantörer i rätt riktning. 

Hur vi testar webbplatsen

Täby kommun har använt sig av en digital partner som gjort en granskning på hela webbplatsen med manuella tester och automatiska testverktyg. Detta är något som fortsätter kontinuerligt. Senaste granskningen gjordes i maj 2020.

Den här redogörelsen uppdateras löpande

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsredogörelsens utformning och innehåll publiceras, enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar, kommer Täby kommun att anpassa redogörelsen på denna webbplatssida. Webbplatsen ses över kontinuerligt och redogörelsen om tillgänglighet uppdateras så att den hålls aktuell.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-21.

Mer om tillgänglighet

Taby.se är anpassad för att kunna fungera med tangentbordsnavigering genom en strukturerad tab-ordning.

Webbplatsen har storlekar och kontrastvärden som är anpassade för att det ska vara lätt att se och läsa innehållet.

Texterna arbetas löpande igenom för att göra det så lättläst och begripligt som möjligt. I de fall det är möjligt används även pictogram för att förtydliga innebörden.

För dig som vill lyssna är Talande webb aktiverat på taby.se. Du klickar på ikonen högst upp på webbplatsen och kan sedan på olika sätt välja hur du vill få innehållet uppläst.

 

Frågor och synpunkter om tillgänglighet

Kontaktuppgifter

Att uppge kontaktuppgifter är frivilligt och alla fält behöver inte fyllas i.

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.