Tillgänglighetsredogörelser

Täby kommun strävar efter att våra tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Även om vi har arbetat med tillgänglighet på webben under lång tid så förekommer brister. 

Förskola och skola

Tjänsten Alvis är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

Om tjänsten

Alvis är ett verksamhetssystem som används av Kunskapscentrum Nordost till att adminsitrera kurser och ansökningar inom vuxenutbildning. Inloggning sker med personnummer och lösenord efter att du har skapat ett konto.

Ansökningswebben Alvis, KCNO

Hur vi testat webbplatsen

Funka Nu AB har gjort en granskning av tillgängligheten för denna tjänst. Den senaste bedömningen gjordes 2020-03-19.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Texten uppdaterades 2022-11-30

Tjänsten IST Förskola och skola är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

Om tjänsten

IST Förskola och skola är en tjänst där vårdnadshavare ansöker om förskole- och skolplatser för Täby kommuns skolor och barn bokförda i Täby kommun.

IST Förskola och skola

Hur vi testat webbplatsen

Det finns ingen publicerad tillgänglighetsredogörelse. 

Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Texten uppdaterades 2022-11-30

 

Tjänsten Studyalong är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

Om tjänsten

Studyalong används av Täby kulturskola för kursbokningar inom kultur och musik. Inloggning och registrering sker med hjälp av BankID.

Studyalong, kursbokningar inom kultur och musik

Hur vi testat webbplatsen

StudyAlong har publicerat en egen redogörelse av tillgängligheten för denna tjänst. Den senaste bedömningen gjordes 2022-04-12.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Texten uppdaterades 2022-11-30

Omsorg och stöd

Tjänsten Combine är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG)

Om tjänsten

Combine är ett verksamhetssystem för invånare, utförare och kommun att administrera och ta emot uppdrag inom socialtjänsten. Inloggning sker med BankID, Sithskort eller Täbys egen säkerhetsnyckel.

Combine för utförare

Combine för myndighet

Combine för invånare

Hur vi testat webbplatsen

Det finns ingen publicerad tillgänglighetsredogörelse.

Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Texten uppdaterades 2022-11-30

 

 

Tjänsten Jämför service är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG)

Jämför service är en tjänst där du kan hitta och jämföra välfärdstjänster i Täby. Både kommunala och fristående. 

Hur vi testat webbplatsen

Det finns ingen publicerad tillgänglighetsredogörelse.

Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Texten uppdaterades 2022-11-30

Fritid och kultur

Bibliotekets webbplats är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

Om tjänsten

Täbys kommunala bibliotek har en egen webbplats, Arena Nova, där du kan förbeställa och låna böcker. 

Hur vi testat webbplatsen

Täby kommun har gjort en självskattning (intern granskning) av tillgängligheten för denna tjänst. Den senaste bedömningen gjordes 2022-05-25.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Texten uppdaterades 2022-11-30

Tjänsten SchoolSoft är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG)

Om tjänsten

SchoolSoft är lärplattformen för Täbys kommunala förskolor och skolor.

Schoolsoft, lärplattform

Hur vi testat webbplatsen

Det finns ingen publicerad tillgänglighetsredogörelse.

Texten uppdaterades 2022-11-30

 

Övrigt

Taby.se är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG).

Om tjänsten

Taby.se är kommunens externa officiella webbplats och används av alla verksamheter för information till invånare, utförare och näringsliv.

Hur vi testat webbplatsen

Valtech har gjort en granskning av tillgängligheten för denna tjänst. Den senaste bedömningen gjordes maj 2020. Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Vi är medvetna om följande brister

Allt innehåll följer inte en hierarkisk ordning vad det gäller rubriker.
Färgkontraster mellan visuella element uppfyller inte alltid kraven.
Inbäddat innehåll har inte alltid en beskrivande text.

Texten uppdaterades 2022-11-30

Tjänsten ABOU är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

Om tjänsten

ABOU är Täby kommuns övergripande e-tjänstplattform för invånare, företagare och föreningar. Inloggning sker vanligtvis med hjälp av BankID.

Hur vi testat webbplatsen

UseIT AB har granskat det externa gränssnittet i ABOU, som därefter åtgärdat alla kända tekniska tillgänglighetsproblem. 

Tillgänglighetsredogörelse ABOU, februari 2020

Texten uppdaterades 2022-11-30

Videor på våra webbplatser är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

Om tjänsten

Quickchannel är Täby kommuns streamingtjänst och playkanal.

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning som skäl att inte syntolka och undertexta längre direktsändningar i efterhand. När det finns bättre tekniskt stöd för automatiska översättningar kommer vi såklart att uppfylla lagstiftningen.

Hur vi testat webbplatsen

Det finns ingen publicerad tillgänglighetsredogörelse.

Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Texten uppdaterades 2022-11-30

Tjänsten SpatialMap är ej förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

SpatialMap, Täbykartan, är kommunens publika webbkarta. Där hittar du bland annat spår och leder, detaljplaner, mätpunkter, historiska kartor med mera. 

Kartorna i kommunens publika webbkarta är inte avsedda för navigering och är undantagna lagstiftningen om digital tillgänglighet.

Texten uppdaterades 2022-11-30

Tjänsten Jämför service är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

Om tjänsten

Jämför service är en tjänst där du kan hitta och jämföra kommunala och fristående välfärdstjänster i Täby.

Hur vi testat webbplatsen

Det finns ingen publicerad tillgänglighetsredogörelse.

Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Texten uppdaterades 2022-11-30

Tjänsten Winess FMS är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

Om tjänsten

Winess FMS är Täby kommuns register över Täbys förtroendevalda.

Hur vi testat webbplatsen

Det finns ingen publicerad tillgänglighetsredogörelse. Tjänsten planeras ersättas med en ny tjänst integrerad med ärendehanteringssystemet för kommunens handlingar.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Tjänsten AlkT är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). 

Om tjänsten

AlkT är ett verksamhetssystem som används av miljö- och hälsoskyddskontoret för att administrera företagares ansökningar om serveringstillstånd. Tjänsten publicerar även ett restaurangregister. 

Hur vi testat webbplatsen

Det finns ingen publicerad tillgänglighetsredogörelse. Vi använder vår roll som beställare och upphandlare för att påverka leverantören i rätt riktning.

Texten uppdaterades 2022-11-30

Generellt om appar, videor och dokument

Videor som är publicerade på våra webbplaster är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Vi är medvetna om följande brister:

  • Våra videor saknar i enstaka fall både undertextning, sammanfattning och syntolkning.

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning som skäl att inte syntolka och undertexta längre direktsändningar i efterhand. 

Hur vi testat tillgänglighet av publicerade videor

Täby kommun har gjort en självskattning av tillgängligheten för publicerade videor. Den senaste bedömningen gjordes 2022-11-22.

Dokumenten är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG)

Vi har förbättrat rutiner som säkerställer tillgängliga dokument. Arbete pågår med att revidera och justera tidigare dokument. Vi har tagit fram tillgänglighetsanpassade mallar för alla dokument. 

Hur vi testat webbplatsen

Täby kommun har gjort en självskattning av tillgängligheten för publicerade dokument. Den senaste bedömningen gjordes 2022-11-22.

 

Appen för felanmälan är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Hur vi testat tillgänglighet av appen

Täby kommun har gjort en självskattning av tillgängligheten. Den senaste bedömningen gjordes 2023-11-06.

Bristande tillgänglighet

Hjälp oss förbättra tillgängligheten genom att göra oss uppmärksamma på brister. Vår ambition är att åtgärda dem så skyndsamt som möjligt. Hör först av dig till oss på kommunen.

Du kan självklart även ringa på 08-555 590 00 eller mejla till kc@taby.se

Hör först av dig till oss på kommunen om du har synpunkter eller förbättringsförslag angående tillgänglighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterat ditt ärende kan du påtala detta för tillsynsmyndigheten DIGG.

Frågor och synpunkter om tillgänglighet

Kontaktuppgifter

Att uppge kontaktuppgifter är frivilligt och alla fält behöver inte fyllas i.

Personuppgifter i den här e-tjänsten kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och endast för de ändamål tjänsten avser. taby.se/personuppgifter

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du tidigare hört av dig till kommunen och inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.