Vatten och Avlopp (VA)

Här får du en övergripande information om hur Täbys kommunala vatten och avlopp fungerar.