Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt.  En komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, carport, garage eller växthus. Bygglov kan behövas.