Ändringar av beviljat bygglov

Om du vill göra ändringar efter att du fått bygglov kan du behöva ansöka om nytt bygglov. Bygglov kan behövas.