Attefallstakkupa

Det krävs inte bygglov för att göra en eller två bygglovsbefriade takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade Attefallstakkupor. I dessa fall krävs det istället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Anmälan behövs alltid.