Altan

Om du vill bygga en altan kan du behöva söka bygglov beroende på hur den är tänkt att se ut och byggas.