Takkupa

Att uppföra en takkupa är ofta bygglovspliktigt. Under vissa förutsättningar är åtgärden bygglovsbefriad. En anmälan behöver i så fall inkomma och ett startbesked utfärdas innan åtgärden får påbörjas. Bygglov kan behövas.