Tilläggsisolera

Om du vill tilläggsisolera ditt bostadshus kan det räknas som en fasadändring eller tillbyggnad. Bygglov krävs om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas eller om ytan utökas markant. Bygglov kan behövas.