Fiber

Digital infrastruktur är idag ett viktigt led i samhällsutvecklingen, och tillgången till höghastighetsnät skapar bättre förutsättningar för att använda digitala tjänster, inom vård- och omsorg samt inom undervisning i skolan.