Bygga, bo & miljö

Vi beklagar att vi för närvarande har långa handläggningstider när det rör bygglov. Vi granskar alla ärenden i tur och ordning och om ditt ärende behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig. Vi har bemannat upp genom att låna in personal från andra enheter, tagit in konsulter och arbete på helger. Vi arbetar intensivt för att du ska kunna få återkoppling så snart som möjligt.

Se fler nyheter