Bygga, bo & miljö

Vi beklagar att vi för närvarande har långa handläggningstider när det rör bygglov. Vi granskar alla ärenden i tur och ordning och om ditt ärende behöver kompletteras kontaktar vi dig. Vi har bemannat upp genom att låna in personal från andra enheter, tagit in konsulter och arbetar även på helger. Vi arbetar intensivt för att du ska få återkoppling så snart som möjligt.