Bygga, bo & miljö

Här får du information om sådant som rör ditt boende. Du kan bland annat läsa om bygglov, återvinning, vatten och avlopp.

 1. Snart får villaägare matavfallskärl

  Den 2 april börjar Verdis, kommunens entreprenör för sophämtning, att ställa ut matavfallskärl till villor och radhus som saknar insamling idag. Då lämnas också ett startpaket som innehåller matavfallspåsar, påshållare, slaskskrapa samt en broschyr med information om hur du sorterar. Så fort du får kärlet kan du börja använda det.

 2. Hjälp till att hålla Täby rent

  Varje år deltar Täby kommun i kampanjen Skräpplockardagarna. Syftet med kampanjen är att göra vår närmiljö lite finare och visa att nedskräpning inte är okej. Nu är anmälan öppen!

 3. Uppdaterade avfallsföreskrifter antagna

  Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna för avfallshanteringen och antas av kommunfullmäktige. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen, framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

 4. Försenad sophämtning

  På grund av mycket isigt underlag har sopbilarna svårt att ta sig fram överallt och därför kommer sophämtningen att bli försenad.

 5. Fördröjd julgranshämtning

  Det är fördröjningar i julgranshämtningen. Om din gran inte har blivit hämtad, låt den ligga kvar så blir den hämtad så snart som möjligt.

Se fler nyheter