Nybyggnad flerbostadshus

Information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt flerbostadshus. Bygglov behövs alltid.