Återställning efter bostadsanpassning

Du som är ägare av hyreshus och bostadsrättshus och hus med ägarlägenhetsfastigheter kan ansöka om återställningsbidrag efter en bostadsanpassning.