Måla om en- och tvåbostadshus

Fasadändringar i form av åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, såsom att måla om huset i en annan färg kan vara bygglovspliktigt. Ommålning till annan färg på flerbostadshus kräver alltid bygglov.