Stadsutveckling och trafik

Besök vår webbplats Täby utvecklas om du vill veta mer om Täby kommuns större stadsutvecklingsprojekt. Besök vår trafiksida för samlad information om de större trafikarbeten som utförs i kommunen 2023.

 

 1. Seriebyte av belysning i delar av Täby

  Varje år byts samtliga ljuskällor på gatubelysningen inom en fjärdedel av kommunen. I år sker arbetet i Täby kyrkby och Erikslund. Det innebär att belysningen lyser dagtid.

  Störningsinformation
 2. Vatten- och avloppsarbeten inom områdena Lahäll och Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda adresser är bland annat Örnstigen, Näsby allé, Skansvägen, Jungfrustigen, Kvarntorpsvägen, Sågtorpsvägen, Tibblevägen och Gyllenstiernas väg.

  Störningsinformation
 3. Omläggning av konstgräs på Viggbydalens konstgräsplan

  Täby kommun lägger nytt konstgräs på Viggbydalens konstgräsplan. Arbetet kommer starta vecka 25 och planeras vara klart i juli. Under denna period kommer Viggbydalens konstgräsplan vara stängd för allmänheten.

  Störningsinformation
 4. Vägarbete på Djursholmsvägen under perioden 17 juni till 5 juli

  Ett större beläggningsarbete på Djursholmsvägen, mellan Drakskeppsvägen och Centralvägen, pågår 17 juni till cirka 5 juli. Arbetet kan påverka framkomligheten framför allt nattetid. Flaggvakter och TMA-bilar kommer att finnas på plats vid behov.

  Störningsinformation
 5. ÅVC-rampen på Hagby stängd 18 juni

  Sorteringsrampen på Hagby ÅVC är stängd tisdagen den 18 juni för akuta beläggningsarbeten. Pantamera, förpackningsstationen samt återbruks- och trädgårdsavfallsmottagningarna på Hagby hålls öppna som vanligt.

  Störningsinformation
 6. Arbete på Stockholmsvägen: ett körfält avstängt v26-28

  Ett körfält stängs av på en sträcka av ca 100 meter. Detta innebär begränsad framkomlighet för trafikanter. Under denna period kommer det finnas trafikvakter dagtid och trafikljus nattetid. Hastigheten begränsas till 30km/h.

  Störningsinformation
 7. Käppalaförbundet behöver inspektera en av sina avloppsledningar i Täby Kyrkby

  Under våren 2021 genomförde Käppalaförbundet en omfattande renovering av en avloppsledning som ligger under Runborgsvägen fram till Örtvägen. För att säkerställa ledningens status i den del som följer efter den genomförda renoveringen behöver ledningen filmas. Arbetet kommer att utföras från korsningen Örtvägen/Runborgsvägen till en brunn på Jarlabankes väg belägen strax efter rondellen vid Vikingavägen. Se kartbilden på baksidan av informationsbladet.

  Störningsinformation
Se fler störningar