Stadsutveckling och trafik

Besök vår webbplats Täby utvecklas om du vill veta mer om Täby kommuns större stadsutvecklingsprojekt. Besök vår trafiksida för samlad information om de större trafikarbeten som utförs i kommunen 2023.

 

 1. Vatten- och avloppsarbeten inom området norra Täby kyrkby

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda områden är väster om Vikingavägen norr om Jarlabankes bro samt öster om Vikingavägen vid Ingefasts väg, Lokevägen och Härdstigen.

  Störningsinformation
 2. Vattenkonsten på Täby torg stängs av tillfälligt

  Just nu pågår renoveringen av Täby torg. I slutet av augusti inleds arbetet med flamning av diabasen. Då behövs vatten för att kyla av plattorna. För att säkerställa vattentillgången under flamningsarbetena måste vattenkonsten stängas av under vecka 36–39.

  Störningsinformation
 3. Busshållplats Brinkvägen södergående på Täbyvägen flyttas tillfälligt

  Busshållplats Brinkvägen södergående på Täbyvägen kommer att stängas av för renovering vecka 37 och 38. Busshållplatsen flyttas strax norrut på Täbyvägen. Skyltning finns på plats.

  Störningsinformation
 4. Vägarbeten på Täbyvägen

  På Täbyvägen mellan Brinkvägen och Turebergsvägen kommer underhåll av gångbana och körväg att ske mellan vecka 37 och vecka 43.

  Störningsinformation
 5. Vatten- och avloppsarbeten i Näsbypark och Ella gård

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av spillvattenledningar i Näsbypark (Vedettvägen, Centralvägen, Domherrevägen) och Ella gård (Olympiavägen) med start vecka 38-2023.

  Störningsinformation
 6. Arbeten på Centralvägen mellan Stockholmsvägen och Ytterby grindväg

  NCC kommer tillsammans med UE Brolänk att utföra arbeten på bron på Centralvägen mellan Stockholmsvägen och Ytterby grindväg.

  Störningsinformation
 7. Vatten- och avloppsarbeten inom området Lahäll

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda områden är vid vägarna Sågtorpsvägen, Lyckostigen, Skogsvägen, Tibblevägen och Kvarntorpsvägen i Lahäll.

  Störningsinformation
Se fler störningar