Stadsutveckling och trafik

Besök vår sajt Täby utvecklas om du vill veta mer om Täby kommuns större stadsutvecklingsprojekt. Besök vår trafiksida för samlad information om de större trafikarbeten som utförs i kommunen 2022.

 

 1. Trafikverket utför förbättringsåtgärder av busshållplatser på väg 264

  På måndag den 9 maj startar Trafikverket arbeten på busshållplats Jarlabankes väg (södergående).

  Störningsinformation
 2. Ny hundlekplats byggs i Visinge

  En helt ny hundlekplats ska byggas i Visinge.

  Störningsinformation
 3. Vatten- och avloppsarbeten i Ella gård

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av spillvattenledningar i Ella gård med start vecka 20-2022.

  Störningsinformation
 4. Asfaltering av Gasellvägen

  Asfaltering av Gasellvägen sker dagtid.

  Störningsinformation
 5. Asfaltering av gång- och cykelväg vid Centralvägen

  Asfaltering av gång- och cykelväg vid Centralvägen, östergående.

  Störningsinformation
 6. Renovering av Bryggvägens och Lorensviksvägens brygga

  Bryggorna vid Bryggvägen och Lorensviksvägen ska tillgänglighetsanpassas.

  Störningsinformation
 7. Störande arbeten på Perrongvägen i Roslags-Näsby

  Något begränsad framkomlighet för fordon i samband med utsättning samt mindre asfaltering.

  Störningsinformation
 8. Asfaltering av Centralvägen östergående

  Asfaltering av Centralvägen östergående mot Näsbyparks centrum.

  Störningsinformation
 9. Störande arbeten på Perrongvägen i Roslags-Näsby

  Större begränsning av framkomligheten i samband med fräsning och asfaltering.

  Störningsinformation
 10. Badramper anläggs på Näsa ängsbadet och Ängsholmsbadet

  Badplatserna är öppna som vanligt under anläggningsarbetet.

  Störningsinformation
Se fler störningar