Stadsutveckling och trafik

Besök vår sajt Täby utvecklas om du vill veta mer om Täby kommuns större stadsutvecklingsprojekt. Besök vår trafiksida för samlad information om de större trafikarbeten som utförs i kommunen 2022.

 

 1. Vägarbete på Storängsvägen

  Båda gångbanorna längs med Storängsvägen byggs om. Det innebär begränsad framkomlighet.

  Störningsinformation
 2. Asfaltering på Rösjövägen

  Fräsning och asfaltering sker på Rösjövägen, gång- och cykelväg samt körfält mellan Rösjöbadet och Stormyrsvägen. Arbetet sker under dag och flaggvakter kommer att vara på plats.

  Störningsinformation
 3. Upprustning av Linbaneparken

  Lekplatsen ska få ett djungeltema inspirerat av den kringliggande naturen. Bland annat ska en dubbel linbana byggas, men även andra lekredskap ska monteras. Belysningen ska förbättras för att öka tryggheten och utöka tiden då lekplatsen kan nyttjas.

  Störningsinformation
 4. Upprustning av strandpromenaden vid Rönningesjön

  Strandpromenaden vid Rönningesjön ska rustas upp. Arbetet sker etappvis och startar med den nordligaste sträckan, det vill säga från Skavlötsvägen till nedanför Wittendalsvägen.

  Störningsinformation
 5. Gångbron över E18 vid Hägernäs ska renoveras

  Renoveringsarbetet startar med nattarbete vecka 38, då byggställningen för bron ska monteras. Sedan fortsätter upprustningen på dagtid till mitten av oktober. Bron är helt avstängd på grund av säkerhetsrisken. Gående till och från Radarvägen hänvisas via Hägernäsvägen under viadukten till Flygbacken. Bilden visar hur man leder om trafiken under renoveringsarbetet.

  Störningsinformation
 6. Nytt utegym i Ängsholmsparken

  Ett nytt stockgym ska byggas i Ängsholmsparken bredvid cykelparkeringen. Det mindre befintliga utegymmet ska vara kvar. Även belysning ska monteras för att öka tryggheten och möjligheten att använda gymmet året om.

  Störningsinformation
 7. Sprängningsarbete vid kvarteret Strömmingen

  Torsdagen den 22 september kommer sprängningsarbeten att utföras vid Stockholmsvägen, vid kvarteret Strömmingen, klockan 10.05 eller 12.05.

  Störningsinformation
 8. Gärdsgården vid Jarlabankes bro byts ut

  Under vecka 39 ska gärdsgården mellan Vikingavägen och Jarlabankes lekplats rivas och byggas upp på nytt. Varken gång-, cykel- eller fordonstrafik påverkas av arbetet.

  Störningsinformation
 9. Busshållplatsen vid Viggbyskolan, riktning mot Hägernäs, byggs om

  Busshållplats Viggbyskolan riktning mot Hägernäs kommer att byggas om mellan den 28 september och 14 oktober.

  Störningsinformation
 10. Arbete på Galoppvägen och infartsparkeringen i Täby park

  Under cirka 5 veckors tid kommer arbete att ske på Galoppvägen och infartsparkeringen i Täby park.

  Störningsinformation
Se fler störningar