Stadsutveckling och trafik

Besök vår webbplats Täby utvecklas om du vill veta mer om Täby kommuns större stadsutvecklingsprojekt. Besök vår trafiksida för samlad information om de större trafikarbeten som utförs i kommunen 2023.

 

 1. Renovering av lekplatsen Åkerspöket i Hägerneholm

  Preliminär start för renoveringen är vecka 8 och den beräknas vara klar i slutet av april.

  Störningsinformation
 2. Entreprenadarbeten på Täby torg

  Från slutet av februari till september pågår entreprenadarbeten på Täby torg.

  Störningsinformation
 3. Vatten- och avloppsarbeten vid Ekbacksvägen i Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Ekbacksvägen i Näsbypark med start vecka 12-2023.

  Störningsinformation
 4. Vatten- och avloppsarbeten vid Domherrevägen i Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Domherrevägen i Näsbypark med start vecka 12-2023.

  Störningsinformation
 5. Byte av brunn utanför Blomsterlandet i Ellagård

  Idag påbörjas arbetet med att byta brunnen som varit ur funktion under en tid vilket gjort att den varit översvämmad. Arbetet beräknas pågå i cirka två veckor. Under arbetet kommer endast ett körfält vara öppet.

  Störningsinformation
Se fler störningar