Skyddad uteplats

Om du vill bygga en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadhus behöver du oftast inte bygglov. Det innebär att du i vissa fall kan sätta upp ett plank eller en mur runt din uteplats utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver i dessa fall inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglov behövs inte.