Spaljé

Om du vill sätta upp en spaljé vid en- eller tvåbostadhus behöver du oftast inte bygglov. Vid flerbostadshus kräver spaljé oftast bygglov.