Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus är alltid bygglovspliktigt. Bygglov behövs alltid.